Lär känna Anders Sivertsson

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Anders Sivertsson, en av våra nya ledarmöter i styrelsen för Nätverket Renare Mark. Anders arbetar på Swedavia och är superintresserad av PFAS. Han är också ett välkänt ansikte på SGF:s kurser.

Hur kom du i kontakt med Nätverket Renare Mark?
Under början av min ”karriär” som miljökonsult fick jag möjlighet att för första gången delta vid Renare Marks Vårmöte i Umeå 2005. Arbetskamrater och entreprenörer hade då under några år pratat om att det var stället att vara på för att inhämta kunskap och information om vad som händer i branschen. Dessutom hade man möjligheten att träffa likasinnade och knyta viktiga kontakter. En väldigt positiv upplevelse. Det Vårmötet handlade om riskbedömningar, om mitt minne inte sviker. Även om tiden gör sitt med vad man lyckas komma ihåg så fanns även då den berömda ”bensinpumpen” med på mötet.

Du blev invald i styrelsen för Nätverket Renare Mark vid årsstämman. Hur ser du på ditt kommande uppdrag och vad önskar du vilja bidra med i styrelsens arbete?
Jag tycker det ska bli spännande och intressant att få vara med från insidan av detta fantastiska nätverk. Jag hoppas min kunskap och erfarenhet som jag arbetat upp under min tid som miljökonsult och nu som verksamhetsutövare ska vara till hjälp för att nätverket ska fortsätta fungera som ett forum och kunna sprida kunskap inom området och öppna fler kontaktvägar mellan olika parter.

Vad arbetar du med och hur sen en vanlig dag ut på jobbet?
Jag arbetar som miljöspecialist på Swedavia med fokus på Historisk Miljöskuld (före 2010) vilket nästan uteslutande handlar om PFAS. Jag ingår i en grupp på tre personer som samordnar arbetet med utredningar och åtgärder med avseende på förekomst av PFAS som har sitt ursprung i flygplatsverksamheten på Swedavias flygplatser. Vi leder och håller ihop arbetet, har löpande kontakt med tillsynsmyndigheter, utredande konsulter, den egna verksamheten och ett tätt samarbete med Trafikverket. Vi ingår också i flera nätverk, nationella och internationella, där vi delar med oss av våra erfarenheter och lär oss av vad andra gör/gjort. Utöver det så deltar vi också i olika forskningsprojekt, samt driver egna pilotprojekt, med sitt fokus på åtgärdstekniker för PFASförorenade områden. Förutom att arbeta översiktligt med PFASfrågor inom Swedavia så har vi delat upp ansvaret för det detaljerade arbetet med respektive flygplats mellan oss. Jag har hand om arbete på Arlanda (delat), Bromma, Åre/Östersund och Kiruna.

En vanlig dag på jobbet innefattar ofta möten, möten och därefter ytterligare några möten. 😉

Vad har du tyckt varit roligast i din yrkeskarriär hittills?
Oj, det är mycket som har varit roligt. I det stora hela att hela tiden få utvecklas, lära sig nya saker och träffa nya spännande människor.

Vad inspireras du av när det gäller ditt yrke?
Att lösa olika sorters problem, ju svårare desto mer intressanta. Dela med sig av sina erfarenheter, goda som dåliga, och få andra att göra detsamma så att man vågar testa nya saker. Att genom inhämtande av kunskap och erfarenheter få hjälpa till att hitta och utforma vägar genom identifierade hinder, inte bara runt dem.

Till sist…

Vad anser du är mest utmanande när det gäller arbetet med förorenade områden … nu och framåt?
Att i allt tekniskt arbete lyckas lyfta blicken och även ta in helheten.

Bor: Skulla, JumkilsUbby, ca 1,5 mil nordväst om Uppsala.
Familj:  Sambo och två barn 8 och 11 år
Utbildning: Civilingenjör miljö och vattenteknik, Uppsala Universitet
Favoritmat: ”Tjælaknul” (jämtska för tjälknöl)
Gör helst på din lediga tid:  Umgås med familjen, vara ute i skog och mark, fiske, älgjakt och lite vikingaslöjd i silver.