Renare Mark söker koordinator

posted in: Aktuellt, Lediga Jobb

Vi söker en ny koordinator som vill ta över stafettpinnen och tillsammans med styrelsen fortsätta att utveckla Nätverket Renare Marks verksamhet.

Uppdraget är timarvoderat och startar i september/oktober 2024 och omfattas inledningsvis av en inskolningsperiod under hösten där du arbetar tillsammans med nuvarande koordinator. Det ordinarie uppdraget påbörjas 1 januari 2025.

Nätverket Renare Mark är en ideell förening vars syfte är att vara ett forum/mötesplats för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden. Målet i föreningen är att öka kontaktytorna, och därigenom underlätta kunskapsutbyte, genom att arrangera möten, seminarier och konferenser.

Vem är du? Vi ser gärna att du är verksam i branschen och har ett eget brett kontaktnät. Du lockas också av att få möjlighet att jobba med nätverkets idé om att vara en mötesplats för alla i branschen för informations- och kunskapsutbyte.

Som koordinator utgör du navet i föreningens verksamhet och har som främsta uppgift att på uppdrag av styrelsen samordna, planera, marknadsföra och genomföra aktiviteter inom Nätverket Renare Mark. Nätverket Renare Mark genomför normalt fyra seminarier samt en större konferens, Vårmötet, under ett verksamhetsår. Som koordinator ska du också stötta de regionala och tematiska avdelningarna inom nätverket.

Arbetets intensitet varierar över året, men totalt uppgår uppdraget till ca 700 timmar per år. Ersättningen utgår som arvode om 800 kr/timme ex moms. Koordinatorn tillsätts för en period av 1 år med möjlighet till 1 års förlängning i taget. Som längts innehar man uppdraget i 3 år.

Ditt engagemang är den viktigaste drivkraften för Nätverket Renare Marks arbete!

Har du frågor? Välkommen att kontakta: Therese Steinholtz som är nätverkets nuvarande koordinator therese.steinholtz@empirikon.se.

Är du intresserad? Välkommen med din ansökan via e-post till info@renaremark.se
senast den 1 maj 2024.

Här hittar du ansökan som PDF.