Utvecklingsprojekt söker examensarbetare – Hantering av bakgrundshalter i lera.

posted in: Aktuellt

Under våren 2024 ska tre examensarbeten genomföras, två vid SLU och ett vid SU. Examensarbetena omfattar litteraturstudier och laboratorieförsök samt i delprojekt 3 även fältförsök. Läs mer här.

Möjliga examensarbeten (master) är:

  1. Bakgrundshalter i lera och spridning till grund- och ytvatten (SLU, WSP)
  2. Hälsorisker via intag av växter och jord (SU, WSP)
  3. Metoder för identifiering av sulfidförande leror (SLU, Atrax)

Är du intresserad av att genomföra ditt examensarbete inom något av de tre delprojekten skicka intresseanmälan till:

Delprojekt 1: Dan Berggren Kleja, dan.berggren@slu.se, Jon Petter Gustafsson, jon-petter.gustafsson@slu.se

Delprojekt 2: Maria Greger, maria.greger@su.se

Delprojekt 3: Rasmus Fältmarsch, rasmus.faltmarsch@atrax.se