Nu är det dags att svara på SGI:s enkät – i år med fokusområdet förorenade sediment.

posted in: Aktuellt

SGI arbetar fortlöpande med att undersöka hur arbetet inom efterbehandlingsområdet fungerar idag och vad som kan förbättras för att arbetet ska bli mer effektivt. En del av detta arbete är att genomföra enkätundersökningar med branschen. Vi har tidigare genomfört flera olika enkätundersökningar med olika fokusområden och årets enkät har fokusområdet förorenade sediment. Årets enkät har tagits fram i samverkan mellan SGI, SGU (Sveriges geologiska undersökning), HaV (Havs- och vattenmyndigheten), Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Enkäten innehåller frågor med svarsalternativ samt möjlighet att skriva egna kommentarer. Vi ser gärna att du skriver egna kommentarer eftersom de är värdefulla för utvärderingen och i vårt fortsatta arbete. Enkäten tar 10–15 min att besvara.

Klicka på länken för att komma till enkäten. Länken ligger även på SGI:s hemsida (www.sgi.se).

Tack för att du tar dig tid att svara! Tipsa gärna dina kollegor!