Life Source workshop – Att rena grundvatten från PFAS

posted in: Aktuellt

En digital workshop på temat ”att rena grundvatten från PFAS” torsdagen 23 november kl 13.00-15.00.

Workshopen arrangeras av forskare och entreprenörer verksamma inom projektet LIFE SOuRCE (https://life-source.se/). Projektets målsättning är att utveckla och testa två olika behandlingsmetoder (”treatment trains”) för att behandla PFAS-förorenat grundvatten på plats. Den ena metoden kommer att testas på en plats i Spanien där AFFF-produkter har använts och den andra på en deponi i Sverige som heter Hovgården och som drivs av en av projektets partners, Uppsala Vatten och Avfall.

På den svenska demonstrationsplatsen kombineras Surface Active Foam Fractionation (SAFF) med elektrokemisk oxidation och fytoremediering, medan en kombination av SAFF, elektrokemisk oxidation och anjonbytesfilter används på den spanska anläggningen.

Under workshopen kommer möjligheter och utmaningar med de olika LIFE SOuRCE-teknikerna att presenteras och diskuteras: SAFF-tekniken presenteras av Helena Hinrichsen EnvyTech Solutions AB, elektrokemisk oxidation av Lutz Ahrens SLU och Patrik Hollman Nova Diamant AB, samt fytoremediering av Oscar Skirfors SLU.

Workshopen är kostnadsfri. Anmälan sker till Dan Berggren Kleja SGI via epost dan.berggren.kleja@sgi.se.