Träffa Jurate Kumpiene

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi en av våra nya ledamöter i styrelsen, Jurate Kumpiene. Jurate jobbar på Luleå tekniska universitet där hon bland annat forskar inom ämnesområdet avfallsteknik. Mycket av hennes forskning är intressant för oss i Renare mark och i våras vann hon bästa poster på Vårmötet i Linköping. Vi har inom Renare Mark fått möjlighet att ta del av hennes forskning vid flera av våra arrangemang. I styrelsen är Jurate kassör. Läs mer om vad hon har att berätta om sin vardag och varför hon valt att arbeta med förorenade områden…

Hur kom det sig att du valde att studera och sedan forska inom förorenade områden?
Miljöfrågor har intresserat mig sedan länge och redan i början av min utbildning på universitetet för över 25 år sedan fick jag veta att forskning om mark och markföroreningar är ett område av växande betydelse.

Vi hade en mycket engagerad och intresseväckande lärare i Mark- och jordlära som lyckades smitta mig med sitt intresse för ämnet. Jag skrev flera uppsatser om återställning av eroderade jordar och efterbehandling av förorenad mark under min grundutbildning och har fortsatt med det senare temat under min forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet. Jag tycker fortfarande att det är lika intressant och ett mycket relevant forskningsområde och jag tror inte att mitt intresse kommer att avta i framtiden.

Vad tycker du är roligast inom ditt arbete?
Det finns flera saker som gör att mitt arbete kan beskrivas som roligt. Först och främst är det intressant, intellektuellt stimulerande och kreativt. Att man kan bidra till lösningar till miljöutmaningar som bemöts positivt av industrin och samhället. Att man kan se hur unga förmågor växer genom nya kunskaper inom ämnet som man förmedlar genom kurser och handledning. Och inte minst, att man själv har alla möjligheter att växa som forskare, lärare och ledare.

Hur ser en dag ut på jobbet?
Mina dagar är ganska hektiska. Otroligt snabba växlingar mellan olika uppgifter. En dag kan innehålla flera olika uppgifter.  Ena timmen undervisar jag, den andra är jag på ett projektmöte, den tredje timmen handleder jag en doktorand, för att sedan springa till labbet att kolla på något pågående försök eller göra någon analys, sedan tillbaka till kontoret för att besvara några e-postmeddelanden. Vissa dagar fokuserar jag på att läsa och granska vetenskapliga artiklar och skriva forskningsprojektansökningar. Jag måste hitta tid för allt: forskning, undervisning, handledning, artikelskrivande, administration, projektdeltagande, möten, ledning av gruppen, konferenser osv. Mina arbetsdagar är så långt borta från tråkiga arbetsdagar som det bara går.

När och hur kom du i kontakt med Nätverket Renare Mark?
Renare Mark bildades nästan samtidigt som uppstarten av mina forskarstudier inom ett projekt som hette Marksaneringscentrum Norr (MCN). MCN forskare var regelbundna deltagare i Nätverkets evenemang och genom detta fick jag möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med Renar Mark. Senare fick jag frågan om jag vill vara med i styrelsen som forskarrepresentant och jag tackade ja. Nu, under 2023, fick jag för andra gången äran att bli invald i styrelsen.

Du sitter nu i styrelsen som kassör. Vad fick dig att tacka ja till ett styrelseuppdrag?
Att vara kassör är ganska långt ifrån mitt dagliga arbete, men jag tog på mig uppdraget för att jag vill lära mig nya saker. Jag hoppas att Renare Mark överlever mitt försök till självutveckling.

Till sist….

Vad skulle du säga är vinsten med att engagera sig i Renare Mark?
Man får möjlighet att lyfta fram frågor som kan beröra flera likasinnade inom området, vara en brygga mellan universitet och näringsliv, lära sig otroligt mycket från andra i nätverket, skapa nya kontakter och gemensamt driva forsknings- och utvecklingsprojekt.

Bor: Luleå

Familj: En vuxen dotter och ett barnbarn. 

Utbildning: Teknologie doktor i Avfallsteknik vid Luleå Tekniska Universitet  

Favoritmat: Jag tror inte att den finns, eftersom när jag tror att jag har en favoritmat, äter jag den ofta, och då blir den inte favorit längre.

Gör helst på din lediga tid: klättrar och bygger, i den ordningen.