Träffa Hanna Odén

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Hanna Odén. Hanna jobbar på miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Västmanland med förorenade områden som miljöhandläggare/bidragssamordnare. Hon berättar att hon gillar nya tankar och insikter och vill framåt i sin personliga utveckling och det bästa med hennes jobb är att hon får träffa så många kompetenta människor och samverka och samarbeta med andra. Hanna älskar nämligen människor. Nu undrar jag vad Hanna har mer att berätta när det kommer till förorenade områden och hennes tankar om Renare Mark…

Varför valde du att arbeta med förorenade områden?
Jag ramlade in i det. Jag skrev mitt exjobb inom luftrening på IVL. Efter det blev jag erbjuden ett sommarjobb där jag labbade på dioxiner. Jag gjorde väl ett bra intryck och blev erbjuden ett jobb i markgruppen. Då var det en del miljöövervakning och andra miljöutredningar också men det blev fokus förorenade områden. Sedan gjorde jag ett kort stopp på COWI där jag jobbade mer med miljöledning i infrastrukturprojekt. Men sen när jag sedan började på länsstyrelsen var det just som handläggare inom arbetsgruppen för förorenade områden.

Hur kom du i kontakt med Renare Mark?
Jag har inget tydligt ”första-gången-jag-såg-dig”-minne av hur jag kom i kontakt med nätverket. Det var något som mina kollegor pratade om som om alla visste vad det var, så jag googlade väl och låtsades hålla med. 😊 När jag började på Länsstyrelsen åkte jag på Vårmötet första året jag var anställd och såg verkligen värdet i att komma i kontakt med alla aktörer och hålla mig uppdaterad inom området. Sedan dess har jag försökt prioritera att åka minst på vårmötena, men även andra evenemang emmelanåt.

Vilka tankar har du om att det finns ett nätverk där vi i branschen kan mötas?
Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha en plats där vi alla möts. Vi har alla olika roller och jag tror att en nyckel i att komma framåt är förståelse för varandra. Om vi ska nå en Giftfri miljö i Sverige behöver vi jobba tillsammans. Förstå varandra och värdesätta alla olika roller. Det görs bäst genom att mötas och diskutera med ett öppet sinne. Ett sånt sinne som jag tycker finns inom Renare Mark. Att vi också har möjlighet till fortbildning genom nätverket och där också mötas med andra aktörer är ett stort plus också.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?
Det finns ingen vanlig dag men temat är väl att möjliggöra. Det är så jag ser min roll, möjliggöra inom de direktiv och bestämmelser som gäller. Jag jobbar bara med bidragsdelen inom förorenade områden och inget med tillsyn. Jag sitter i projektgruppsmöten och styrgruppsmöten inom bidragsprojekten där vår roll är bidragsförmedlare/finansiär. Där blir min roll att beakta att villkor för pengarna följs och vara lite strategisk när det gäller hur man kan lösa de snabba svängarna inom EBH-projekt med den fasta budget vi har i statligt finansierade projekt. Det är också en hel del strategiskt tänk kring hur vi motiverar kommunala huvudmän och vilka objekt vi ska prioritera i länet. Och just nu funderar vi också mycket kring det nya statsstödet. Hur vi ska organisera oss på vår länsstyrelse men framför allt hur vi ska kommunicera stödet och reglerna till kommuner och fastighetsägare så att det blir rättvisande utan att bli avskräckande. Sen blir det ju en del ekonomi också.

Vad driver dig i ditt yrkesliv och vad får du din inspiration ifrån?
Jag vill rädda världen på ett så effektivt och produktivt sätt som möjligt! Det är mitt driv. Jag inspireras av hur andra löser problem. Jag älskar problem, för då kan vi hitta lösningar och då kommer vi vidare. Utveckling och problemlösning går jag verkligen igång på. Jag älskar vår jord och vill henne väl. Jag gillar helhetsperspektiv varför frågan om alternativa saneringsmetoder alltid varit en av mina favoriter. Därför är jag väldigt glad över att vara Länsstyrelsernas representant i TUFFO:s intressentråd. Men det som inspirerar mig mest är nog när många olika sakområden och roller kommer tillsammans och hittar varandra, bildar en effektivt arbetande grupp och räddar världen tillsammans. Jag har förmånen att ingå i ett sådant projekt i Sala där vi jobbar med åtgärder vid Sala Silvergruva.

Till sist…

Som medlem i Renare Mark, har du några tips och råd till oss som arrangerar möten, evenemang och träffar?
Jag tycker det skulle vara roligt att ha fler seminarier där man lyfter samma projekt ur olika vinklar. Där man har med problemägare, konsult, tillsynsmyndighet och alla ger sin vinkel av projektet. Jag tror att vi alla får ut mycket av att förstå de bakomliggande anledningarna till varför olika professioner gör på olika sätt.

 

 

 

 

Vem är Hanna? Som jag berättade inledningsvis älskar jag människor, särskilt de människor som jag har hemma. Med dem hänger jag gärna med i skogen, vid Mälaren, i trädgården eller i soffan. Ofta bjuder vi hem vänner och bara njuter. Jag tycker också om att springa med sin hund runt löpspåret ”jag kopplar fast mig i hunden och ”släpas” runt efter henne i spåret. Det är jätteroligt, för mig och för hunden (och för de som ser på).

Bor: Västerås

Familj: Jonatan (man), Selma 11, Ragnar 9, Ingrid snart 6

Favoritmat: Jag har ingen. Jag älskar mat, föredrar kanske medelhavsinspirerade smaker. Men älskar Indiskt och Persiskt och vem säger nej till en bra stenugnsbakad pizza liksom?

Gör helst på din lediga tid:  Åker på utflykt! Vart som helst egentligen!