Träffa Madeléne Lundén, ordföranden i Region Öst

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Då var det dags att stifta bekantskap med Madeléne Lundén, ordföranden i Region Öst. Madelen är en trivsam, positiv och driven kvinna som tar sig an uppgiften som ordföranden i Region Öst med ett stort engagemang. Madeléne jobbar som miljöstrateg i Finspångs kommun.

Vad är det som du gillar med att vara engagerad i Renare Mark?
Det är roligt att träffa fler folk som jobbar med förorenade områden. Jag jobbar ju i en mindre kommun där ambitionen kring förorenade områden är stor, men jag blir väldigt ensam i mitt uppdrag . Därför blir Renare Mark en perfekt kontaktyta att verkligen träffa andra som dagligen arbetar med frågor som en kommun arbetar med ibland. Som ordförande har jag också fått äran att delta på nationell nivå, där utbytet når ytterligare en djupare dimension.

Vad tycker du om rollen som ordföranden i Region Öst?
Det är ett kul gäng jag har i min styrelse. Mitt gäng har många bra idéer på aktiviteter.

Varför valde du att arbeta med förorenade områden?
Det blev en naturlig övergång då jag tidigare jobbat på ett miljökontor där jag arbetat med tillsyn, bland annat på förorenad mark och avfallsmassor. Intresset ökade och jag såg det som en spännande utmaning att ha en annan roll inom samma område, då i rollen som miljöstrateg.

Hur ser en dag ut för dig på jobbet?
Mina dagar är så varierade och det är framförallt för att jag jobbar med så många olika frågor i Finspångs kommun. Det är allt från avfallshantering, inspirera kommuninvånare och anställda till att vilja cykla, samordnandet och framtagandet av en energiplan och arbetet med att implementera vår klimatanpassningsplan. Så finns också en del i min tjänst avsatt för att arbeta med förorenade områden. Där är jag rådgivande till våra detaljplanehandläggare som allt som ofta stöter på förorenade områden, jag är bollplank ihop med tillsynsmyndigheten för den processen och agerar huvudman för förnärvarande tre saneringsprojekt som är i olika faser.

Vilka fördelar ser du med att vara engagerad i Renare Mark?
Fördelarna är åter igen att träffa folk från branschen som har både längre och bredare kunskap än mig inom förorenad mark. Jag häpnas varje gång av hur mycket kunskap som besitts inom området. Dessutom är alla väldigt pratglada och det är enkelt att kunna diskutera frågorna.

Vad hoppas du kunna påverka och utveckla inom Region Öst under din tid som ordföranden?
Jag hoppas att jag kan utveckla nätverkandet något mer än vad det är idag. Nu har jag suttit som ordförande i snart 2 år. Av dessa har 1,5 år präglats av pandemin och då har arbetet legat lite på halvfart, även om vi genomfört några webbinarium.  Men nu är vi på gång igen. Jag vill framförallt lyfta fram vårt nya koncept som vi startade denna sommar, ”sommarkampen”, där tanken är att inför varje sommar ha en aktivitet för nätverkande där en föreläsning av intressant tema lyfts fram samt att det även utlovas en trekamp.

Till sist …

Vad vill du hälsa till den som är sugen på att engagera sig i Region Öst?
Jag vill verkligen belysa hur intressant det är att vara med i styrelsen. Dels träffar man väldigt många som man kanske inte naturligt träffar i sin arbetsroll och dels är det bara ett trevlig inslag med annat i vardagen. Att sitta som ordförande tar lite tid, men att vara med i styrelsen är några timmar per halvår och vi är väldigt bra på att anpassa oss efter allas möjligheter.

Jag vill även lyfta fram till alla våra medlemmar i Region Öst att det är bara roligt och fördelaktigt om ni inkommer med förslag på aktiviteter, seminarium, studiebesök mm som ni tycker vi bör genomföra. Det är välkommet att kunna göra önskade aktiviteter!

Bor: I ett torp utanför Linköping

Familj: Min sambo

Favoritmat: Wok (eller liknande mat) tillagad över öppen eld – oj så mysigt!

Gör helst på din lediga tid: Klättrar eller åker snowboard (klättringen har fått överta snowboardåkandet, nu när jag bor i södern)