Träffa Lutz Ahrens

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad stiftar vi närmare bekantskap Lutz Ahrens som är ny styrelsemedlem i Renare Marks styrelse. Lutz valdes in i styrelsen i våras. När valberedningen föreslår nya ledarmöten är det en viktig uppgift för dem att se till att medlemmarnas olika yrkesgrupper och professioner finns representerade i styrelsen. Lutz arbetar vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Hur kom du i kontakt med Renare Mark?
Min första kontakt med Renare Mark var genom nyhetsbreven och seminarierna. Det är ett utmärkt nätverk för mig som arbetar med förorenade områden.

Kan du berätta om vad det var som fick dig att vilja vara med i Renare Marks styrelse?
Jag hoppas att jag kan hjälpa till med min expertis inom behandlingstekniker för att avlägsna per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) och PFAS-nätverket för att öka medvetenheten och kunskapen om PFAS inom Renare Mark.

Hur upplever du din medverkan i styrelsen hittills?
Det är spännande! Det finns alltid intressanta ämnen att diskutera och det finns så mycket att lära för mig.

Skulle du rekommendera andra att ta chansen till att vara med i styrelsen?
Jag tycker att engagera sig i styrelsen är ett utmärkt sätt att utöka sitt eget nätverk, dela kunskap och bidra till en bättre och hälsosammare miljö.

Vad arbetar du med och hur ser en vanlig dag ut på jobbet?
Jag är forskare vid SLU och arbetar med flera projekt relaterade till att förbättra vår förståelse för distribution och detektering av farliga organiska kemikalier som PFAS i miljön och att utveckla nya behandlingstekniker för att ta bort dem.

Finns det några särskilda frågeställningar inom förorenade områden  som fångar ditt intresse och varför just dessa?
Jag är mycket intresserad av PFAS-kontamination i miljön. PFAS är en framväxande klass av kemikalier som är ett hot mot miljön och människor. Vi måste hitta bättre och mer kostnadseffektiva lösningar för att avlägsna dessa kemikalier i miljön.

Till sist…

Nu när du är en del av verksamheters kärna, vad hoppas du kunna påverka och utveckla inom Renare Mark under din tid i styrelsen?
Jag skulle vilja öka medvetenheten om PFAS-föroreningar som finns i den svenska miljön och främja lösningar för att avlägsna dem. Jag hoppas också kunna vara aktiv i arbetet med seminarier och nätverkande om nya organiska föroreningar såsom exempelvis PFAS.

 

L
Var bor du? Uppsala

Familj: Gift

Favoritmat: Raclette

Gör helst på din lediga tid: Rodd och skidåkning