SGI tar gärna emot synpunkter på rapporten ”Grunder för riskbedömning av förorenade sediment. Underlag till vägledning”.

posted in: Aktuellt

Rapporten presenterar grunder för undersökning och riskbedömning av förorenade sedimentområden. De kan användas som en checklista för vilka aspekter som behöver ingå i undersökningar av och belysas i både förenklade och fördjupade riskbedömningar av förorenade sedimentområden. Rapporten har tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget om förorenade sediment (RUFS). Rapporten utgör underlag till en webb-vägledning om riskbedömning av förorenade sediment.

Synpunkter på rapporten kan skickas med e-post till sgi@sgi.se senast 10 oktober 2022. Ni hittar rapporten och ytterligare instruktioner (missiv) på SGIs hemsida: https://www.sgi.se/sv/om-sgi/remisser/