Frukostseminarier om pilotprojekt av förorenade sediment

posted in: Aktuellt

Inom regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment (RUFS) har fyra pilotprojekt genomförts. De är nu avslutade och presenteras nu i fyra separata föredrag i Nätverket Renare Marks tematiska avdelning Sediment/vattens regi.

Seminarierna börjar 8:00 skarpt och pågår ca en halvtimme med frågor efter.

Moderator: Jerry Forsberg, SGU

Fredag 7 oktober 8:00-8:30 + max 10 min frågor
Utveckling av en ny metod för behandling av förorenade sediment med fotoelektrokatalytisk nedbrytning
Ann-Margret Strömwall m fl. Chalmers tekniska högskola.

Fredag 14 oktober start 8:00-8:40  + max 10 min frågor
Biokolbaserad reaktiv barriär för täckning av förorenade sediment
Christian Maurice, Luleå tekniska universitet och Gabrielle Dublet-Adli, Norges geotekniska institut

Fredag 21 oktober start 8:00-8:30  + max 10 min frågor
Termokemisk sanering och produktion av kommersialiserbara produkter av fiberbanksmaterial (TERMOSAN)
Henrik Haller, Mittuniversitetet.

Fredag 28 oktober start 8:00-8:30  + max 10 min frågor
Frysavvattning av fibersediment
Johan Hörnsten, WSP  (Luleå kommun).