SGI och SGU söker entreprenörer i forskningsprojekt kring PFAS

posted in: Aktuellt

 

 

 

 

Myndigheterna Staten geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) söker efter entreprenörer för ett samarbete kring åtgärdsmetoder som kan användas på PFAS-förorenad jord och/eller vatten inom myndigheternas nya regeringsuppdrag.

Målsättningen med regeringsuppdraget är att identifiera, testa och eventuellt vidareutveckla en eller flera åtgärdsmetoder för områden som är förorenade med PFAS. SGI och SGU bjuder därför nu in intresserade entreprenörer att besvara frågor om åtgärdstekniker för att reducera riskerna med PFAS i jord och grundvatten.

Svar ska ha kommit in via e-Avrop snarast, dock senast den 11 maj. Klicka på länken nedan för att komma till rätt ställe. Eventuella frågor ställs i funktionen ”frågor och svar” i upphandlingsverktyget e-Avrop.

https://www.e-avrop.com/SGU/e-Upphandling/Rfi.aspx?id=1965