Sponsring av NORDROCS!

posted in: Aktuellt

Årets största nordiska event inom förorenade områden är NORDROCS. Tanken var att anordna det 2020 men pga pandemin har det skjutits upp till i höst. Vi räknar med ett stort antal besökare då vi nog är flera som har saknat att träffa internationella branschkollegor de senaste två åren. Det finns möjlighet för företag och organisationer att synas lite extra på konferensen genom att sponsra NORDROCS. Mer info om sponsring finns här!