Hundsök på kemtvättar

posted in: Aktuellt

Inom ramen för ett Tuffo-finansierat forskningsprojekt, med Sveriges Lantbruksuniversitet som huvudman, används sökhundsekipage som ska detektera markföroreningarna tri- och perkloretylen. I referensgruppen till projektet ingår SGU, NV, konsultbolaget WSP, MSB och Swedavia. Finansierar gör även Ragnar Sellbergs Stiftelse och Norrtorp Kumla Miljöstiftelse. Utbildningen av fyra sökhundsekipage har pågått sedan september förra året och målet är att de ska certifieras i sommar. Tanken är att använda hundarna för att skanna av större områden efter hot-spots och fastställa var förorening når markytan eller kommer in i en byggnad. Utbildningen av ekipagen har skett i flera olika miljöer men för att befästa vad de lärt sig behöver de ytterligare praktik på områden förorenade med TCE/PCE, helst områden som ännu inte åtgärdats. Kummel Consulting efterlyser därför denna möjlighet hos Renare Marks medlemmar. Ta chansen att lära känna ett av deras hundekipage, se hur de jobbar och lära mer om vad de kan bidra med i samband med undersökningar av och åtgärder på förorenade områden. Kostnad för den som tar emot är bara den egna tiden.

För mer info kontakta projektledaren Susanne Kummel
Mobil: 0702-345 804
Mail: s.kummel@kummelconsulting.se
https://kummelconsulting.se/ 

Nedan en länk till en kort presentation av projektet på SGI:s hemsida:
https://www.sgi.se/globalassets/forskning/forskningsfinansiering/poplarvetenskaplig-beskrivning-2020/popularvet.-beskr.-operativa-sokhundar.pdf