Träffa Linda Karlsson, Renare Marks nya ordförande!

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Grattis till Linda Karlsson som valdes till ny ordförande för Nätverket Renare Mark under föreningsstämman den 16 mars. Vi som har träffat Linda har inte missat att hennes största intresse i sin yrkesroll är att få arbeta med PFAS i alla dess former. Nu är det dags för henne att ta sig an uppdraget som ordförande för Sveriges nätverk för oss som arbetar med förorenade områden. 

Vad ser du fram emot  nu får gå in i rollen som ordförande?
Generellt ser jag det som en nystart för mig i styrelsen att ta mig an en ny roll. Att jag får större möjligheter att möta kollegor i branschen, både nya kontakter och redan kända. Jag ser också jag nu ges chansen att ge tillbaka något till Renare Mark, som har varit mycket betydelsefull för mig genom åren.

Utmaningar?
Jag har ingått i styrelsen i två år då det har pågått en pandemi, vilket såklart har påverkar verksamheten. Att arbeta under sådana osäkra och speciella förhållanden har varit en utmaning för tidigare ordförande och för styrelsen.  Min tid i  styrelsen har  inte varit ”normal” och jag känner att jag därför inte riktigt har hela bilden över verksamheten än. Det känns ändå tryggt, då jag är övertygad om att jag kommer att få det med hjälp av det samarbete som vi har i styrelsen och tillsammans med Renare Marks koordinator och webbansvarig.

Hur kom du i kontakt med Renare Mark?
Renare Mark har alltid funnits med mig sedan jag började arbeta med förorenade områden. En av mina första arbetsgivare tyckte att det var viktigt att gå på Vårmöten, så Vårmötet har blivit en del av mitt yrke på nått sätt. När jag har bytt arbetsgivare har jag själv fört fram vikten att vara med i Renare Mark och att delta i vårens stora event. Jag ser Vårmötet som en inspirationsdag där vi får tillfälle att träffas, lyssna, lyfta blicken och framföra allt har roligt tillsammans.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?
Teams och PFAS! Då jag arbetar med kollegor från olika kontor och med kunder och projekt över hela landet så blir det många möten, workshops och rapportarbete online. Jag trivs med det, det gör mig större att arbeta med fler människor och med mer spännande uppdrag.

Vad har gjort att du valt att arbete med frågor kopplade till förorenade områden?
Miljöfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Kemikalier i miljön engagerade mig i väldigt tidig ålder. När jag var liten såg jag en dokumentär med mina föräldrar. Den handlade om barn som lekte på en lekplats med där radioaktivt avfall hade mellanlagrats. Den dokumentären följde med mig och resulterade till slut att jag valde att börja arbeta med miljöfrågor. Föroreningar skrämde mig och jag ville göra något åt detta. Mitt stora intresse för riskbedömningar kommer nog i grund och botten från denna rädsla och fascination som jag upplevde när jag såg denna dokumentär som barn.

Till sist…
Är det något särskilt som  förändra och utveckla i Nätverket nu när du börja som ordförande?
Formerna för mötet som finns idag tycker jag är riktigt bra. Hur mötet genomförs kan också se olika ut genom att ha både korta och längre evenemang och flera olika mötesplatser. Jag hoppas att vi kan utveckla detta vidare. Kortare event gör sannolikt att fler kan delta och längre event gör att vi verkligen kan ses för utbyta tankar och erfarenheter. Bra med mix!

Vårmötet tycker jag spelar en viktig roll i vår verksamhet: Jag hoppas att vi kan nå ytterligare aktörer som berörs av förorenade områden och utveckla samarbete över gränserna.

 

Vem är Linda: Skärgårdsbon som efter många år i storstan har hittat ut till landsbygden! Jag tycker mycket är roligt, har mycket energi och fullt tempo framåt.  Även om jag ofta har full fart har jag ett behov av lugnet. Då åker jag tillbaka till havsbandet och hämtar ny energi.

Utbildning: Civil ingenjör ekosystemteknik från LTH
Bor: i ett hus på landet utanför Uppsala
Familj: man och en 8 årig dotter
Favoritmat: fisk och skaldjur
Gör helst på din lediga tid: jag är ute i naturen, vandrar, ute med båten, paddlar och vill  bestiga nått berg snart!