Rena sediment!

posted in: Aktuellt

Nu lanserar fyra myndigheter och landets länsstyrelser en ny webbplats: ”renasediment.se”. Det är en sida för alla som deltar i eller är intresserade av arbetet med att åtgärda förorenade sediment.

Myndigheterna är Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och länsstyrelserna. Genom den nya webbplatsen vill de kunna förse alla som är intresserade av, och deltar i arbetet med att åtgärda förorenade sediment, med både kunskap, fakta och verktyg för en effektivare hantering av förorenade sediment.

Läs mer här!