Intervju med Krister Honkonen

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Månadens intervju fortsätter Renare Mars 20-årstema med fokus på de personer som var med och startade upp Nätverket. Krister har arbetat med förorenade områden sedan 1997 och såg tidigt behovet av att dela och sprida kunskap inom området. Förutom att starta en sida som sammanställde info om förorenade områden var han med och startade Renare Mark 2001. I Intervjun nedan får vi läsa vad Krister har att berätta om den perioden och vad som driver honom i hans arbete…

Vad fick dig intresserad till att vara med och starta Renare Mark?
Jag var väl ganska tidigt medveten om att det saknades samlad information och kunskapsspridning om förorenad mark så när frågan kom var det givet att vara med. Jag hade åren innan startat upp min hemsida, MarksaneringsInfo (som numera är nedlagd), där jag samlat ihop mycket av informationen om den svenska branschen som ett led i att försöka få grepp om vilka som gjorde vad inom ämnesområdet.

Hur minns du att det gick till?
MarksaneringsInfo var väl en anledning till att jag blev tillfrågad att vara med från starten. Det var väldigt roliga och inspirerande möten redan från start hos SGI i Linköping med ett härligt gäng människor. Dessutom passade det bra med en representant från kommunsidan eftersom jag jobbade inom Göteborgs stad vid den tidpunkten. Det fanns inte så många inom kommunsektorn som hade hunnit arbeta med förorenad mark då för drygt 20 år sedan.

Varför började du arbeta med förorenade områden en gång i tiden?
Jag är geolog i grunden och gjorde mitt examensarbete med analyser av miljöprovtagningar i Skagerack och Kattegatt. Tanken var att kunna kombinera geologi och miljö i någon form. Förorenad mark var dock knappt påtänkt under min utbildning så det var mer en slump att jag hamnade på Länsstyrelsen i Jönköping där den här banan inleddes för min del.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet? Vad arbetar du med idag?
Idag arbetar jag fortfarande med förorenad mark kombinerat med miljö/materialinventering av byggnader, numera hos Geosigma. Jag har arbetat som konsult sedan 2010. Det blir förstås så att när man blir senior i sin yrkesroll så blir det mer kontorsarbete, anbudsskrivning och kundkontakter än tidigare under karriären. Jag försöker dock komma ut i fält en del och numera är det mest i samband med inventering av byggnader.

Vad har du tyckt varit roligast i din yrkeskarriär hittills?
Det har varit en fantastiskt rolig resa att få vara med när en bransch har vuxit fram från nästan inget alls till en viktig del av miljöarbetet i dagens samhällsbyggande. Det var mycket pionjäranda i början med att testa och hitta metoder för åtgärder och bedömningar av föroreningssituationer. Att hela tiden kunna vara del av den utvecklingen och bidra till att sprida kunskap är väl det mest stimulerande. Renare Mark, MarksaneringsInfo, Naturvårdsverkets Hållbar Sanering och FRIST på Chalmers, med mera, har varit fantastiskt roligt att få vara en del av.

Vad är det som får dig att fortfarande vara engagerad och drivande i ditt arbete med förorenade områden?
Idag går förstås en hel del på rutin, men branschen utvecklas fortfarande och nya föroreningar dyker upp som inte hanterats tidigare. Fortsatt gillar jag att dela med mig av kunskaper och fungera som bollplank för kollegor och kunder. Det är oerhört stimulerande att hitta lösningar som fungerar för alla parter från problemägaren till tillsynsmyndigheten.

Är Renare Mark idag vad du önskade när ni startade?
Jag får erkänna att jag lite tappat kontakten med nätverket de senaste åren. Kanske beroende på att jag la ner så oerhört mycket tid på det under de första 10 åren som webbredaktör. Renare Mark växte snabbt och fick rätt snart en viktig roll i branschen. Den rollen har ju behållits och utvecklats på ett fantastiskt sätt av alla som fortsatt engagera sig i arbetet. Vårmötet varje år är ju den stora tillställningen som de flesta ser fram emot. Jag tror också att nätverket väl har uppfyllt tanken om att skapa en plattform för alla aktörer att mötas och lära sig av varandra.

Å till sist…

Vad önskar du att nätverket är i framtiden? Några goda råd till oss som är engagerade i nätverket idag?
Jag hoppas att det fortsatt går att hitta engagerade människor som drar arbetet vidare med både regionala och nationella träffar. Nätverket fyller en viktig funktion som alla inom den här branschen har gemensamt. Det jag tror är viktigt är att hitta bra teman för exempelvis Vårmötet så det inte blir upprepningar. Jag vet att många som arbetat länge med förorenad mark kan tycka att det är ungefär samma ämnen som tas upp. Jag vet ju också hur svårt det är att nå ut till personer som jobbar inom andra områden inom samhällsbyggnadssektorn, men det är viktigt för att fortsätta bredda basen för arbetet med förorenade områden och öka förståelsen för vad vi sysslar med.

 

Vem är Du: Med min finska bakgrund är jag väl lite introvert, tänker mycket innan jag gör något och lyssnar hellre än pratar och föredrar små sällskap. Sedan gör jag ofta raka motsatsen till allt det i alla fall. Gillar att fördjupa mig i ämnen som inte nödvändigtvis har med yrkeslivet att göra vilket ger en massa onödiga specialkunskaper som sällan är särskilt användbara.
Utbildning:  Kvartär- och maringeologi vid Göteborgs Universitet
Bor: Bor i en härlig lägenhet med utsikt över Göta älv i Göteborg
Familj:  Sambo och en nyligen utflyttad dotter som läser sitt 4:e år på Chalmers
Favoritmat: Min egengjorda lasagne är nog favoriten.
Gör helst på din lediga tid:  Jag följer IFK Göteborg alldeles för intensivt, jag lyssnar gärna på japansk hårdrock och gillar att vandra i naturen, helst i Alperna.