Slutspurt Tuffos utlysning 2021

posted in: Aktuellt

23 september är sista ansökningsdag inom Tuffos utlysning av forskningsmedel 2021. Vi efterlyser även i år projektidéer på innovativa åtgärdslösningar för förorenade områden som ligger nära praktisk tillämpning, men även förstudier i form av avgränsade laboratorie- eller fältstudier kan inom denna utlysning få bidragsmedel på upp till 750 000 kr. Ansökan av medel från Tuffo görs i två steg. I steg 1 räcker det att en idéskiss på projektet inklusive tidplan och preliminär projektgrupp skickas in. Uppfyller ansökan kraven i steg 1 erbjuds projektet att senast den 15 december inkomma med en fullständig ansökan.

Hitta lämpliga projektpartners och se till att få in din idéskiss till Tuffo senast 23 september!

Ansökningsdokument och anvisningar för ansökan finner du på SGIs hemsida, www.sgi.se/Tuffo