Direkt från Alaskas guldfält …

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Ingegerd Ask kom direkt från ett spännande äventyr i Alaska, in i kärnan som sedan kom att bli Nätverket Renare Mark. Det som började som ett uppdrag i att skapa kontaktytor mellan olika intressenter inom förorenade områden, visade sig bli så mycket mer. Vi ser vad Ingegerd har att berätta…

Hur minns du att Nätverket kom till?
I min roll som teknikentreprenör i uppdraget ColdRem, ett MISTRA-program, ingick att öka kontakten mellan forskningssidan och utföranderesursen, entreprenören. Jag åkte runt till forskningsgrupperna inom programmet men besökte också ett antal entreprenörer och arrangerade seminarier där forskarna fick presentera sina projekt och resultat inom förorenade områden. Det som fascinerade mig var att samtalen mellan föreläsningarna blev så mycket större än själva evenemanget. Det märktes att det fanns ett stort behov av att samtala. Genom uppdraget kom jag i kontakt med andra personer från bl.a. SGI i Linköping och Naturvårdsverket, som också hade uppmärksammat behovet av en mötesplats. Tankarna om ett Nätverk väcktes tillsammans.

Vilka framtidsvisioner hade du personligen för Nätverket inledningsvis?
Att Nätverket skulle verka för att öka kunskapen inom och mellan olika grupper som arbetade med förorenade områden. En annan uppgift var att bidra till att förorenade områden blev en ”riktig”  bransch!  Vid den tiden var det också viktigt att vi tog ett gemensamt ansvar för miljöskulden och skapade möjligheter för att områden som var belastade med föroreningar kunde användas och ingå i den fysiska planeringen igen, istället för att lämnas outnyttjade.

Är Nätverket idag vad du önskade när ni startade? Vad tycker du har utvecklats/ändrats?
När vi började att spåna och diskutera fattade nog inte jag att Nätverket skulle komma att bli så stort och etablerat som det är idag. Jag tycker också att de evenemang, som Nätverket planerar och genomför, har blivit mer omfattande och spänner över flera kunskapsområden än vad jag trodde från början.

Vilken yrkesroll har du idag?
Jag har lite lämnat förorenade områden och arbetar idag som chef för exploatering i Södertälje kommun. Jag drivs av fortfarande av möjligheten att integrera olika områden i samhällsplaneringen, även om det inte bara är förorenade områden! Bl.a. genom att skapa gröna platser i tätorten.

Vad tycker du om med det uppdrag som du har idag?
Spänningen att se en stad växa fram. Förändra ytor så att de blir tillgängliga. Kombinera utbyggnaden av staden med inslag av mötesplatser och gröna områden som gör att staden ”andas”, exempelvis genom att skapa strövområden intill där människor bor. Jag tycker om att vara med från början, men gillar att göra klart och se resultatet, inte bara planera.

Till sist…

…några goda råd till oss som är engagerade i Nätverket idag?
Fortsätt att hålla ångan uppe, bevaka vad som händer och jobba med att hitta nya infallsvinklar som fångar medlemmarnas intresse. Samtalen och mötet har alltid varit trevligt och givande vid de träffar om Nätverket ordnar, så jag tycker fortfarande de är av stor betydelse för att skapa förståelse och engagemang.

 

Vem är Du: Lillasyster från Skåne som hittat hem i landskapet Södermanland
Utbildning:  Civ. ing. Samhällsbyggnadsteknik, Högskolan i Luleå (numera LTU) med utbyte vid University of Alaska, Fairbanks
Bor: Tystberga, Nyköpings kommun
Familj: Man, 3 barn, 2 bonusbarn och 1 bonusbarnbarn + katt
Favoritmat: Quiche Lorraine
Gör helst på din lediga tid:  Friluftsliv av alla slag i skog, på vatten eller fjäll, gärna med familjen, eller sjunger och musicerar, helst i grupp.