Träffa Marie Arnér, ett känt namn inom förorenade områden!

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Marie Arnér har vi fått träffa både som föreläsare och moderator vid våra evenemang i Nätverket . Hon väcker verkligen lyssnarens intresse och engagemang då hon står på scenen. Marie har varit delaktigt i flera av de större projekten i Sverige och är idag ordförande inom SGF:s sektion förorenade områden. Under åren 2005-2009 var Marie ordförande i vårt nätverk. Lika intressant då som nu. Vi ser vad Marie har att berätta om sitt arbete med förorenade områden…

Hur och när kom du i kontakt med förorenade områden för första gången?
Jag lämnade marinbiologin på universitet i slutet av förra millenniet (😊) och hamnade lite av en slump som konsult på J&W (numera WSP). Mycket nytt och okänt, allt från terminologi till processer i samhällsbyggnadsprojekt och interna rutiner. Startade med recipientkontrollprogram och successivt blev det mer förorenade områden och försöka begripa de då nya riktvärden för mark och MIFO.

Vad fick dig att fastna för frågorna och vad driver dig i ditt arbete idag?
Riktvärden och fördjupade riskbedömningar var relativt nya och anknöt i viss mån till frågeställningar jag hade kommit i kontakt med på universitetet. Det fanns också mycket nytt och multidisciplinärt att lära – och det är ju alltid kul! Det fanns (eller finns) inte heller absolut rätt eller fel, utan riskvärderingen har stor betydelse för bedömning av inriktning och omfattning av åtgärder. Det gäller förstås även i dag, med fler innovativa åtgärdstekniker kombinerat med större fokus på nyare aspekter som ekologisk riskbedömning, klimatfrågor och resurshushållning.

Finns det något särskilt uppdrag, projekt eller frågeställning under din karriär som har haft särskild stor betydelse för dig?
Möjligheten vara med i arbetet med att åtgärda ”de gamla industriförsyndelserna” i större projekt/huvudstudier har varit otroligt lärorikt, liksom att medverka i framtagandet i Naturvårdsverkets vägledningar om riktvärden, riskbedömning och riskvärdering. Det har förstås också varit mycket utvecklande att under flera år arbeta med många fantastiska kollegor och medarbetare som chef på olika nivåer på WSP, Ekologigruppen och Anthesis!

Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?
Som egenföretagare sedan fyra år var jag van hemmaarbetare även innan pandemin slog till. Dagen startar med promenad med hunden, därefter blir det blandade möten och ”producerande” . Saknar förstås dagliga kontakter med kollegor, men med många projektmöten blir det en bra dos av sociala kontakter.

Vad ser du för vinster och fördelar att nätverka och samarbeta kring frågor som rör förorenade områden?
Det korta svaret är kunskapsdelning, utveckling och nätverkande. Jag värdesätter verkligen den öppenhet och kultur av kunskapsdelning som finns i branschen och som genomsyrar både Renare Mark och SGF. Den märks inte minst när man minglar på Vårmötet eller föreläser på någon av SGF:s kurser. Arbetet som ordförande i Renare Mark och SGF:s sektion Förorenade områden har varit spännande och givit mig ett stort, trevligt och kompetent nätverk. Som ordförande i SGF:s sektion förorenade områden ser jag fördelarna med de samarbeten som finns mellan olika aktörer i branschen i de utvecklingsprojekt som SGF driver (just nu Åtgärds- och undersökningsportalen, Certifierad provtagare i praktiken, uppdatering av koldioxidverktyget och Arbetsmiljöhandboken samt utvärdering av kurser inom förorenade områden).

Vilka utmaningar ser du för branschen i framtiden?
Världen och branschen tycks bli mer komplex och samtidigt mer specialiserad. Jag upplever t.ex. att duktiga och erfarna projektledare som kan lite om mycket (vilket krävs för komplicerade multidisciplinära efterbehandlingsprojekt) är sällsynta och att en bättre tillväxt behövs. Antalet specialister i branschen blir fler, vilket är en positiv utveckling. För att göra skillnad är det viktigt att specialisterna förstår processer och helheten. Riskvärdering är och kommer även framöver vara avgörande för vilka åtgärder som genomförs. Bra och framåtsyftande beslut kräver kunskap, nytänkande och ett visst mod hos alla inblandade aktörer. Här har Renare Mark och SGF viktiga roller!

Till sist…

Några ord eller erfarenheter som du vill dela med dig till nya mer oerfarna kollegor – tips på vägen?
Bevara och utveckla den öppna, delande som finns i branschen kulturen. Var nyfiken, tänk själv, men fråga! Vill dock minnas att jag ibland tänker – kom med ett förslag, inte en fråga… En mer erfaren mentor i företaget eller på annat företag är utvecklande att diskutera med.

 

Vem är Marie:

Utbildning: Lärarutbildning, Fil Dr i zoologi, särskilt akvatisk ekologi
Bor: Nyinflytttad i Nacka
Familj: Man, tre döttrar med respektive, ett barnbarn, hund och katt
Favoritmat: Fisk och skaldjur
Gör helst på sin lediga tid: Umgås med familj och vänner. Rör mig ute, helst nära eller på vatten.