Jan-Erik, en i gänget som var med från början!

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Jan-Erik Lindström, en av innovatörerna som för mer 20 år sedan förstod vikten av att hitta former för möten mellan olika aktörer som arbetar med förorenade områden. Tankar och samtal då, som bidragit till var vi är idag. Jan-Erik har också ingått Nätverkets valberedningen under många år. Vi ser vad Jan-Erik har att berätta … 

Vad var det som fångade intresset och ditt engagemang till att vara med i gruppen som startade nätverket för 20 år sedan?
Vid den tiden var jag aktiv i NordSoil, ett Nordiskt nätverk med inriktning av förorenade områden, vi anordnade ett seminarium om in situ-saneringar. Deltagarantalet vid seminariet blev över förväntan, vilket visade att det fanns ett stort behov av att diskutera saneringsmetoder m.m. Tanken väcktes sedan på möte med Vetenskapsrådet när de redovisade projektet Coldrem, ett forskningsprojekt för sanering i kallt klimat. Coldrem skulle avvecklas och det fördes på tal att det fanns funderingar på att starta upp ett nätverk kopplat till sanering och efterbehandling. Eftersom Coldrem inte skulle finnas kvar, var vi några som tyckte att det vore bättre med ett nätverk där alla vi som arbetar med förorenade områden finns representerade. Vi upplevde att det fanns kunskapsluckor och oförståelse mellan olika kompetensområden i branschen, vilket skapade barriärer mellan oss. Tillsammans med SGI, SGU och Naturvårdsverket sattes grunden till Nätverket Renare Mark.

Vilka framtidsvisioner hade du när ni började diskutera formerna kring Nätverket?
Öka förståelsen mellan olika kompetensområden men också mellan myndigheter, entreprenörer, konsulter och problemägare. Vi pratade om samma sak, men med helt olika ord. Öppna upp för samtal och samsyn.

Nu, flera år senare, blev Nätverket den förening som du än gång hoppades på?
Jag tycker att Renare Mark har bidragit till att vi i branschen har blivit bättre i kontakten med varandra. Tyvärr upplever jag att vi fortfarande kör fast i gamla spår och tekniska lösningar som exempelvis att vi allt för ofta tvingas välja deponering av förorenade massor före behandling och återanvändning. Det är viktigt att fortsätta samtalet, även om vi inte ser lösningarna eller möjligheterna just nu.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?
Ett av mina större uppdrag är att jag är Generalsekreterare för SPT, en branschorganisation för dem som servar och bygger drivmedelsanläggningar med medlemmar från hela Norden. Vi arbetar exempelvis med frågor kopplade till Naturvårdsverkets nya regler för hantering av drivmedel inom vattenskyddsområde. Just i dag har vi möte gällande den nya uppdaterade föreskriften som beräknas gälla från årsskiftet 2021/2022. Jag arbetar också med mindre konsultuppdrag inom affärsutveckling och styrelsearbete.

Varför började du arbeta med frågor kopplade till förorenade områden en gång i tiden?
Min far startade företaget Mackbyggarna 1967 och jag började arbeta där under 70-talet. I slutet på 80-talet började man upptäcka problemet med föroreningar och jag började med in situ-saneringar. Sedan slutet på 90-talet har marksaneringsfrågor utgjort min huvudsyssla. Mitt intresse och slutliga yrkesval är alltså en bieffekt av mitt initiala ordinarie arbete. Projekten har avlöst varandra – allt från mindre till riktigt stora och omfattande projekt.

Vad får dig att fortfarande vara engagerad i ditt arbete och i de utmaningar som berör förorenade områden?
Det stora behovet som finns att ta hand om förorenade områden! En sak är säker; ju mer man lär sig desto mer inser man att man att det finns mera att lära sig och arbetsområdets bredd skapar stimulans. Tyvärr upptäcker vi nya utmaningar och föroreningar hela tiden, så det gäller att hålla i.

Till sist…

Några goda råd inför framtiden och den fortsatta utvecklingen av Nätverket?
Fortsätt på inslagen väg och arbeta vidare som ni gör. Kanske vidga blicken något vad som händer utanför våra landsgränser, fånga upp och observera andras erfarenheter. Det kan vi lära oss mycket av.

 

Kort om Jan-Erik 
Vem är Du: Entreprenör som tycker om nya utmaningar och driva saker framåt
Utbildning:  Byggingenjör
Bor: Arnäsvall utanför Örnsköldsvik
Familj:  Fru och två utflugna döttrar, 2 hundar, 3 katter och 10 höns
Favoritmat: Allt som är gott
Gör helst på din lediga tid:  Ute och gå i skogen, åka båt till och vid min sommarstuga på en ön. Bygga och snickra.