Arbetar du med grundvattenfrågor och behöver fördjupa dina kunskaper inom hydrogeologi?

posted in: Aktuellt

Välkommen att svara på en enkät om dina kompetensutvecklingsbehov!

Just nu genomför @Lunds universitet, i samarbete med SGF – Svenska Geotekniska Föreningen, en behovskartläggning för utveckling av #uppdragsutbildning inom #hydrogeologi. Kursen kommer rikta sig till yrkesverksamma i konsult- och anläggningsbranschen, kommuner, statliga myndigheter etc.

Ge oss 5 minuter av din tid och svara på enkäten i länken, tack på förhand!

https://sunet.artologik.net/lu/Survey/34992