Intervjuv med byggledare Andreas Cohen

posted in: Artiklar, Intervjuer

Andreas Cohen har sedan 2016 varit byggledare för Sveriges största statligt finansierade efterbehandlingsprojekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng som lider mot sitt slutförande. De sista insatserna genom täckning av kvarvarande svårmuddrade sediment avslutades nu i somras.

Vad arbetar du med?
Jag driver Videntes ledning och kommunikation AB där jag primärt arbetar som bygg- och projektledare.

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet?
Det första jag gör är att kolla av telefon och mejlkorg om det har hänt något som jag behöver agera på omedelbart. Sedan tar jag kontakt med mina projektkollegor och stämmer av läget, oftast är det platschefer och kollegor på beställarsidan. Många dagar kretsar kring möten, alltifrån bygg- och berednings- till ekonomimöten. Jag försöker komma ut på arbetsplatsen för att stämma av hur arbetet fortskrider och se över vad som behöver hanteras.

Hur kom det sig att du kom i kontakt med förorenade områden?
Jag arbetade tidigare som entreprenör och då bland annat med sluttäckning av gamla deponier och anläggande av IFA- och FA-celler. När jag sedan tog steget till konsultsidan så gjorde jag det under förutsättning att jag skulle få arbeta med mer komplexa projekt.

Vilka märkbara skillnader ser du i byggledning av ett infrastrukturprojekt jämfört med ett saneringsprojekt?
För det första gör man infrastrukturprojekt för att förbättra kommunikationer i samhället, vilket får kosta pengar. Exempelvis bygger man en väg för att komma fram snabbare mellan punkt A och B eller så byggs en bro för att människor ska kunna passera över ett vattendrag. Ett efterbehandlingsprojekt har ett helt annat syfte, där man istället försöker återställa ett förorenat område till dess ursprungliga skick. Lite som att städa efter en stor fest. Få vill lägga pengar på det men det måste ändå göras.

Vilka har varit de största utmaningarna i arbetet i en omfattande och komplex entreprenad?
Dels att vi under stora delar av entreprenadarbetena haft dygnet runt arbete, vilket har ställt stora krav på flexibilitet. Faktum är att jag upplever att det är enklare att arbeta i stora komplexa projekt än i mindre enklare då man enligt mina erfarenheter resursätter större svårare projekt på ett bättre sätt. Insatserna är också högre och det gillar jag. Exempelvis så kan besluten som fattas få större konsekvens.

Vilka erfarenheter har varit viktigast för dig?
Med rätt kompetenser och ett stringent arbetssätt så klarar man av att lösa de flesta problem, oavsett hur komplexa de är.

 

Kort fakta om Andreas
Utbildning: Högskoleingenjör i byggteknik med inriktning mot väg- och vattenbyggnad.
Bor: i Jönköping
Familj: Fru (och kollegan) Maria och dottern Ava, 5 år. En till liten på gång i oktober.
Favoritmat: Sushi
Gör helst på din lediga tid: Tränar brasiliansk Jiu-Jitsu, spelar musik och läser böcker.