Tips om luftprovtagning

posted in: Aktuellt

Nedanstående klipp är en arbetsmetod, med steg 1 – steg 4, som rekommenderas av the California Environmental Protection Agency (CalEPA) Vapor Intrusion Workgroup 2020 https://dtsc.ca.gov/wp-content/uploads/sites/31/2020/02/VI_ExecSumFeb2020_Final.pdf och huvudsidan återfinns här https://dtsc.ca.gov/vapor-intrusion/ OBS pga corona är det fortfarande utkast.

För de som förstår danska kan vi även tipsa om den nyutkomna Retningslinjer for udtagning af luftpröver ved forureningsundersögelser (Teknik og Administration Nr. 1 2020) https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/5142/Retningslinjer_for_udtagning_af_luftpr__ver-Final.pdf

Något som är värt att tänka på är att både USA och Danmark har lägre rikt-/gränsvärden för klorerade alifater inomhus jämfört med Sverige. På grund av svårigheter med att provta, samt risken att missa förorening, så har dessa länder därför, jämförelsevis, ett större fokus på metodologi och kvalitetssäkring av provtagningsmetoder.