Intervju med Trafikverkets Zara Isaksson

posted in: Artiklar

Kan du berätta lite om din roll som nationell samordnare på Trafikverket?
Befattningen är ny för mig och för Trafikverket sedan årsskiftet och vi håller på att hitta formerna. Tanken är att jag ska se till att vi har arbetssätt som stöttar oss och gör oss enhetliga. Vidare förekommer mycket dialog och informationsutbyte med andra delar av Trafikverket. Jag håller också på med planering och prioritering av våra projekt inom riktade åtgärder. Parallellt med jobbet som samordnare jobbar jag alltjämt som förvaltare och projektledare och driver utredningar inom mitt område (syd). Jag har under åren ägnat mig mycket åt våra fd impregneringsplatser och den kombination av As- och PAH-förorening som ofta förekommer här.

Vad får du ditt driv och engagemang ifrån?
Drivet är jag nog född med. Ha ha. Jag tycker mycket om att komma framåt och gillar när alla drar åt samma håll. Jag är nyfiken och har ett genuint miljöintresse med mig sedan länge och då kommer engagemanget lätt. Vår bransch, förorenade områden, är så pass ung så här sker mycket utveckling och nytänk och det tycker jag är oerhört roligt och stimulerande.

Trafikverket är en stor organisation med många förorenade områden, är det svårt att prioritera mellan objekten?
Vi har våra utmaningar i och med vår storlek och vår stora mängd förorenade områden. Det finns ett verktyg, PRIOR, som vi har tagit fram just för att hjälpa till med prioriteringen. Vi arbetar sedan en tid nu även med regional förvaltning av våra förorenade områden och det innebär att vi har resurser som känner sin region och sina förorenade områden på ett lite mer ingående sätt. Det gör att områden kan prioriteras upp eller bort på grund av omständigheter som inte syns i PRIOR. Vi jobbar kontinuerligt med prioritering och min förhoppning är att vi bygger upp ett system som blir allt mer robust och transparent över tid.

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet för dig?
Det är mycket möten. Även innan Corona så satt jag mycket i digitala möten så där är det inte så stor skillnad. Jag jobbar i en nationell grupp och har även mina konsulter spridda i landet. Projektmöten varvas med interna arbetsmöten och rena informationsmöten. Däremellan blir det en hel del administration men även kommunikation med olika parter. Jag har en ständig strävan att vara mer ute i verkligheten då jag tror att detta gynnar samarbetet inom projekten.

Vad har ni för spännande projekt under 2020-2021?
Vi har precis avslutat en sanering i Gunnita, Värmland och håller som bäst på med ett fd gasverk i Nässjö. Utöver det så pågår det större utredningar vid bla Malmö och Hagalund bangård. Vi har sedan en tid även satsat på att göra översiktliga undersökningar och där har vi flera uppdrag igång. Inventering är ett annat stort område dessa år där vi förhoppningsvis börjar se ett ”slut” på såväl järnväg, väg och flygsidan.

Till sist, vad tror du att Trafikverket och förorenade områden befinner sig om 10 år?
Jag hoppas att vi kan jobba med allt större precision och optimering så att våra projekt kan hanteras på bästa sätt. Trafikverket är duktiga på planering, upphandling och att leda projekt även med mycket komplexa inslag och jag tror att detta kan bli en styrka för hela branschen. Jag tror att vi kommer vara öppna och våga värdera och testa nya åtgärdstekniker och metoder. Vidare ser jag att vi jobbar med effektiv markförvaltning och på så vis nyttjar mark på ett sätt som föroreningssituationen medger och inte sanerar för ändamål som kanske aldrig kommer att inträffa. Allt för att optimera och använda skattemedel på bäst sätt.

Kort fakta om Zara:
Inbiten Mello-nörd som fortfarande är bitter
över att Eurovision song contest blev inställd i år
Utbildning: Civilingenjör ekosystemteknik
Lunds tekniska högskola
Bor: I Rydebäck utanför Helsingborg
Familj: sambo, barn och katt
Favoritmat: Allt med koriander. Svag för asiatiskt.
Gör helst på din lediga tid: Rör på mig.
Promenerar med vännerna, springer i
löpspår och efter barn, sitter helst till häst.