Webinar med PFAS tema: 1 och 8 juni

posted in: Aktuellt

PFAS är en bred grupp av föreningar för vilka mer kunskap behövs, och detta gäller miljö- och hälsorisker samt analytisk metodik för att ge nödvändig data. Eurofins i samarbete med NIRAS och Örebro universitet (Oru) bjuder in till två webinarer med PFAS tema. Presentationerna är kopplade till forskningen som bedrivs vid Människa-Teknik-Miljö (MTM) forskningscentrum vid Oru och forskningsprofilen EnForce. Det första webinaret 1 Juni kommer handla om karaktärisering av PFAS förorenad mark och nederbörd som en källa/spridningsväg till PFAS i Stockholm. Det andra webinaret 8 Juni kommer att fokusera på tre projekt vid Oru samt PFAS i vatten och sediment från Mälaren. Mer information och anmälan finns på länkarna:

https://www.eurofins.se/tjaenster/miljoe-och-vatten/nyheter-miljo/pfas-webinars-on-soil-water-products-and-human-exposure/

https://www.eurofins.se/tjaenster/miljoe-och-vatten/nyheter-miljo/pfas-webinarer-om-mark-vatten-produkter-och-humanexponering/