Vårmötet inställt

posted in: Aktuellt

2020-04-24

Nu finns en del av de presentationer som skulle presenterats på vårmötet att läsa eller titta på. Du hittar presenationerna här. Tyvärr inte så många som vi önskat. För kännedom pågår fortsatta förhhandlingar om att lösa situationen med kostnaderna för Vårmötet och vi hoppas nå en lösning inom kort.


2020-03-18

Presentationerna från Vårmötet kommer inte att kunna livesändas pga av att det är problematiskt att uppmana talare att resa till Malmö och sammanstråla. Däremot pågår ett arbete för att ge talarna möjlighet att spela in sina presentationerna och att deltagarna som var anmälda till Vårmötet ska kunna se dem via vår webbsida.


2020-03-17
Kort info angående avgifter.

Renare Mark är ekonomiskt ansvarig för Vårmötet 2020 och så här nära inpå mötesstart är alla våra åtaganden juridiskt ekonomisk bindande, vilket innebär att vi mot våra leverantörer har betalningsansvar för kostnaderna för samtliga anmälda deltagare, även de som nyligen anmält sig. Mot bakgrund av den extrema och oförutsedda situation som råder återbetalar i nuläget inte hotell och andra leverantörer något till föreningen. Således innebär det att föreningen inte kan återbetala konferensavgift, logi och andra eventuella tilläggsbeställningar utan de av konferensen satta avtalsvillkoren gäller och är bindande. Vi gör nu vårt bästa för att ej behöva lämna ersättning till leverantörerna och i så fall kommer återbetalning i motsvarande mån ske till våra deltagare senare. Det innebär dock att obetalda fakturor för deltagaravgift ändå måste betalas enligt förfallodatum och en eventuell återbetalning kommer separat senare.  


2020-03-12

Utifrån Regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster med fler deltagare än 500 har Renare Marks styrelse beslutat att Vårmötet 2020, som är planerat i Malmö nästa vecka, tyvärr måste ställas in. Det innebär även att studiebesök och mingelkväll den 17 mars, samt föreningsstämman den 18 mars ställs in. Vi beklagar detta, då vi vet att många med oss har sett fram emot Vårmötet med tillhörande aktiviteter under en lång tid. Vi undersöker möjligheter att på annat sätt visa föredragen, och återkommer fortlöpande med information under kommande dagar.

Vi undersöker även olika alternativ att hålla Nätverkets föreningsstämma, som är planerad till den 18 mars i Malmö. Även detta kommer vi att informera vidare om under kommande dagar.

Renare Mark är ekonomiskt ansvarig för Vårmötet 2020 och så här nära inpå mötesstart är alla våra åtaganden juridiskt ekonomisk bindande. Mot bakgrund av den extrema och oförutsedda situation som råder återbetalar i nuläget inte hotell och andra leverantörer något till föreningen. Således innebär det att föreningen inte kan återbetala konferensavgift, logi och andra eventuella tilläggsbeställningar utan de av konferensen satta avtalsvillkoren gäller och är bindande. Vi gör nu vårt bästa för att ej behöva lämna ersättning till leverantörerna och i så fall kommer återbetalning i motsvarande mån ske till våra deltagare senare. Det innebär dock att obetalda fakturor ändå måste betalas enligt förfallodatum och en eventuell återbetalning kommer separat senare.

Vi kommer fortlöpande att informera de som anmält sig till mötet via mejl och genom att lägga upp information på www.renaremark.se. För alla frågor som rör bokningen, vänligen kontakta Resia via conference@resia.se. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss via info@renaremark.se.

Med vänliga hälsningar
Johanna Svederud, Ordförande Nätverket Renare Mark