Ny nationell plan för prioritering av ansökningar om statligt stöd

posted in: Aktuellt

Den nationella planen
Naturvårdsverket har i januari 2020 uppdaterat till utgåva av den nationella planen för prioritering av ansökningar om statligt stöd för avhjälpande av föroreningsskador enligt förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande. Denna utgåva ersätter de två tidigare utgåvorna.

Naturvårdsverkets målsättning är att den nationella planen ska ge:

  • förståelse för och transparens i hur Naturvårdsverket prioriterar vid fördelning av åtgärdsbidrag,
  • översikt över fördelade åtgärdsbidrag över tid, och
  • förutsättningar för tydlig dialog mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Bidrag ska gå till de åtgärdsobjekt som ger mest hälso- och miljönytta samt till objekt där föroreningarna utgör ekonomiska hinder för bostadsbyggande. Samtidigt ska åtgärdstakten i Sverige öka, hänsyn tas till risker som ett förändrat klimat kan leda till, samt leda till att innovation och utveckling sker. Anslagshanteringen ska också vara effektiv, vilket innebär att anslaget årligen ska utnyttjas maximalt och på bästa sätt.

 

Läs mer här!