Möt Volker Kelm och Tove Skärblom

posted in: Artiklar, Styrelsen
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Volker Kelm
1983 läste jag först kemi men kom så småningom in i geovetenskapen som jag tog examen i 1989
Efter ett års arbete som frilansande konsult lämnade jag området till förmån för kvalitets- och automatiseringsarbete inom metallindustrin.
Sedan drygt 3 år är jag tillbaka till mina rötter som geolog inom den kommunala verksamheten ute i småländska landsbygden.
På mitt skrivbord finns strategiskt arbete med förorenade områden, metodutveckling och rådgivning för kommunala och privata verksamhetsutövare.
Jag gillar när saker verkligen händer, när man går från ord till hands on arbete. Hållbarheten är ett ledord i mitt arbete. På landsbygden är saneringar sällan finansierade av marknadskrafterna utan här är vi tvungna att tänka kreativt och nytt för att saker verkligen ska hända. Hållbarhet är inte någon teknisk fråga utan det är samarbete som verkligen gör arbetet hållbart. Att lösa problem gemensamt med modern teknik och kunskap, det är det jag står för.

 

 

 

 

Tove Skärblom
Jag är advokat på Setterwalls Advokatbyrå och arbetar med miljörätt sedan 2013. Att valet föll på just miljörätt beror nog på att jag alltid haft ett intresse för naturvetenskap och för att förstå hur saker och ting fungerar. Jobbet som advokat bygger i stor utsträckning på att argumentera och övertyga, och för att kunna göra det måste du förstå det du argumenterar kring. Förorenad mark är ett av flera områden jag jobbar med och jag får erkänna att det är mitt favoritområde. När jag inte grottar ner mig i ansvarsutredningar eller komplexa tolkningar av reglerna i 10 kap. miljöbalken arbetar jag även med tillståndsprövningar, investeringar i vindkraftparker och andra energirelaterade frågor samt en hel del annat. Sedan 2018 är jag ansvarig för miljörätten vid Setterwalls Stockholmskontor.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]