Händer hos SGI

posted in: Artiklar

Markbyggnadsdagen 2019

Statens geotekniska institut, SGI, arrangerar den 5 december en markbyggnadsdag om markens lämplighet för byggnation, sett ur flera perspektiv. Frågor som rör risken för påverkan på hälsa vid exploatering av förorenade markområden behandlas, speciellt belyses förhållanden där risk för exponering av klorkolväten via ånginträngning i byggnader, med erfarenheter från Danmark. Kunskap om hälsopåverkan och riktvärden presenteras av Karolinska institutet.
Dagen vänder sig till dig som jobbar på kommun eller länsstyrelse, är entreprenör eller konsult med flera.
Tid och plats: 5 december 2019 kl. 10:00 – 16:00, Clarion Hotel Malmö Live.
Sista anmälningsdag är 21 november
Mer information om programmet samt anmälan hittar du här

Kunskapssammanställning om pålning i förorenade områden
För att underlätta riskbedömningar vid pålning i förorenade områden har Statens geotekniska institut, SGI, sammanställt kunskap från internationell litteratur i rapporten ”Pålning i förorenade områden – Kunskapssammanställning”.
Det har till exempel betydelse hur tjockt och ”tätt” lerlagret är, vilka föroreningar det är fråga om och vilken typ av pålar eller pålningsmetod som används.
Ta del av rapporten