Möt Peter Harms- Ringdahl och Märta Ländell

posted in: Artiklar, Styrelsen

Märta Ländell, kassör

Märta Ländell

Att jag kom in i ”förorenade områden-branschen” var lite av en tillfällighet. Inte förrän mot slutet av civilingenjörsutbildningen (Teknisk biologi) upptäckte jag att denna bransch finns! Och vilken tur att jag gjorde det! Nu har jag jobbat med utredningar av förorenade områden i snart 18 år. De första nio åren som konsult, sedan på statlig myndighet några år och nu åter som konsult. Jag gillar föroreningar som är lite annorlunda, min ”favoritförorening” är klorerade lösningsmedel, tätt följd av PFAS och bekämpningsmedel. Jag är styrelseledamot sedan 2016 och var före dess ordförande för Renare Mark Öst. Att sitta i styrelsen för Nätverket Renare Mark är riktigt roligt! I Nätverket finns så mycket kunskap och vilja att driva utvecklingen i branschen.

 

 

 

 

 

 

Peter Harms- Ringdahl, webbredaktör och ansvarig för medlemsregister

Peter Harms- Ringdahl

Liksom Märta halkade jag in på förorenade områden av en slump. En kompis och jag letade exjobb och upptäckte ett SGI-finansierat projekt i Hanoi om arsenik och ammonium i grundvattnet.
2007 började jag som miljökonsult, och har varit det sedan dess. Tre år senare fick jag rollen som koordinator i Renare Mark. I samband med en uppdatering av hemsidan 2011 fick jag ta över som webbredaktör för nätverket. Det är superkul då man dels  får en bred överblick om vad som händer i branschen samtidigt som man har regelbunden kontakt med alla trevliga medlemmar. Jag är även en av Renare Marks representanter i NORDROCS 2020.
Förutom att ha förmånen att arbeta med Renare Mark så är jag projektledare för SGF-projekten Åtgärdsportalen och Undersökningsportalen (som är under uppbyggnad). Är också beställarstöd åt företag med föroreningsproblematik och arbetar i en del mindre saneringsprojekt när jag har möjlighet.

Utveckling av branschen genom att dela med sig av sina kunskaper, få mer hållbarhet i de åtgärder vi gör och att samtidigt ha roligt på jobbet är de saker som driver mig. Det finns ett flertal stora utmaningar framför oss för att göra arbetet inom förorenade områden effektivare och mer miljövänligt.  Renare Marks funktion som en plats där man kan träffas för att knyta kontakter och diskutera förorenade områden utanför sin yrkesroll tycker jag är essentiellt för branschen, och jag hoppas att nätverket fortsätter att växa och frodas.