Teman för årets seminarier

posted in: Aktuellt

I år testade styrelsen att få medlemmarnas input för vilka teman som det finns intresse för. Trots kort framförhållning var det ändå drygt 270 medlemmar som hann med och rangordna sina intressen. Det var till väldigt stor hjälp för styrelsen och nästa år så kommer det komma ut mer information i förväg om detta och en förvarning om när vi kommer att ta in synpunkter. Stort tack för alla som bidragit. Nedan är en lista på de teman som valdes ut och vilka datum och städer som ligger preliminärt planerade. Lägg in datumen i kalendern. Mer info kommer på hemsidan.

Tillfälliga upplag, äldre deponier, långsiktighet och lakvatten, Stockholm 19 September

Riskvärdering, Umeå 28 november

Provtagning, strategier, analyser, och utvärdering, Linköping 6 februari 2020

Vårmöte, Hållbara städer, Malmö 18-19 mars 2020

Praktiska erfarenheter klorerat + PFAS, Västerås 7 maj 2020

Även de teman som inte valdes ut för de nationella seminarierna kan dyka upp som regionala seminarier och på Vårmötet 2019.