SGI utlyser medel via Tuffo

posted in: Aktuellt

Statens geotekniska institut, SGI, utlyser forskningsmedel för samverkansprojekt från utvecklingsprogrammet Tuffo, för förorenade områden. I år kommer FoU-ansökningar som omfattar åtgärdsteknik och praktisk tillämpning att uppmuntras. Totalt finns 8,5 miljoner kronor att söka.

Länk till webbsida med mer information och ansökningshandlingar:http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/tuffo-teknikutveckling-fororenade-omraden/2019-ars-utlysning/