Forskningsmedel att söka inom förorenade områden

posted in: Aktuellt

Statens geotekniska institut, SGI, utlyser forskningsmedel för samverkansprojekt från utvecklingsprogrammet Tuffo, för förorenade områden. Utlysningens inriktning är innovativa lösningar, som gärna omfattar åtgärdsteknik nära praktisk tillämpning. Totalt finns 8,5 miljoner kronor att söka.

Länk till webbsida med mer information och ansökningshandlingar: http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/tuffo-teknikutveckling-fororenade-omraden/2018-ars-utlysning/

Länk till filmklipp där programansvarige Sara Holmström berättar mer om vad årets utlysning går ut på: https://youtu.be/YR2vyY3uV2c