Äspölaboratoriet som testbädd?

posted in: Aktuellt
Info från Chalmers tekniska högskola:

I Sverige saknas idag infrastruktur för att i fältskala studera föroreningsspridning och olika metoder för efterbehandling i djupare jordlager och berggrunden. Samtidigt ser SKB att deras användning av Äspölaboratoriet successivt kommer att minska. En testbädd vid Äspölaboratoriet är en unik möjlighet såväl ur ett forsknings- som nyttiggörandeperspektiv för efterbehandling av förorenade områden i Sverige. För att undersöka intresset för anläggning av en sådan testbädd har Chalmers tekniska högskola fått i uppdrag av SKB, understött av representanter från KTH och KTH/Skanska, att genomföra en enkät.

Länk till hemsidan och enkäten hittar ni här!