Enkät från VBU

posted in: Aktuellt

Miljö och förorenade områden (som tidigare hette Markekologisk design) startade i höstas sin 8:e klass med studerande från hela Sverige. Utbildningen är en tvåårig YH-utbildning, som utbildar handläggare inom förorenade områden med fältkompetens. Ca 25% av utbildningen är praktik ute på olika företag och efter senaste utbildningsomgången hade nästan 90% av de studerande relevant jobb efter avslutad examen.

Hösten 2018 ska vi ansöka om att få ge utbildningen igen för att förhoppningsvis bli beviljade ytterligare utbildningsstarter. Men för att bli beviljad en YH-utbildning krävs att det finns ett intresse av utbildningen i den bransch som utbildningen riktar sig till. En av de viktigaste faktorerna är att framtida arbetsgivare ser ett behov av att anställa kompetensen inom de närmsta åren. För att ta reda på detta, har vi sammanställt en enkät som vi ber er svara på. Enkäten har 7 frågor och tar bara ett par minuter att svara på. Utöver frågor om anställningsbehov, så finns också frågor om geografisk placering (eftersom utbildningen är på distans och vi därför utbildar personer i hela Sverige) samt i vilken del av branschen du jobbar (konsult, entreprenör, kommun osv).

Ifall ni vill ha mer information om utbildningen och dess nuvarande innehåll, besök vår hemsida www.vbu.se

 

Kristin Elgh-Dalgren

Utbildningsledare

Länk till enkäten: https://dm.quicksearch.se/s/wf.asp?s=F973DCF2ZC088