SGI efterfrågar svar på enkät om förorenade områden

posted in: Aktuellt

Enkät om effektivitetshinder och kunskapsbehov inom arbetet med förorenade områden

Ta chansen att tala om för dem som bedriver forskning, utveckling och kunskapsförmedling vilka kunskapsluckor du upplever i ditt arbete med förorenade områden! Den här gången fokuserar enkäten på spridning från förorenade områden och belastning på recipienter.

Enkäten vänder sig både till dig som arbetar med förorenade områden och till dig som arbetar med vattenförvaltning.

Läs mer här!