Seminarium om teknikutveckling

Den 11 maj anordnar Nätverket Renare Mark ett seminarium om Teknikutveckling i Umeå. Nedan är förslag på teman för seminariet. Om du vill vara med och presentera eller har förslag på någon som skulle vara intressant att lyssna på så kontakta gärna vår koordinator Johanna Svederud.

  • Vilka hinder finns, ex åtgärdsmål vs nya teknikerm provtagningsstrategier för att möjliggöra olika åtgärder
  • Praktiska exempel
  • Utveckling inom provtagning och analys
  • Teknikföretagens pilotprojekt ang klorerade lösningsmedel
  • Tillsyn och myndigheter
  • Tekniker som är vedertagna utomlands med som ännu inte används i Sverige