Riskvärdering Verktyget SAMLA för förorenade områden – SGI, Östersund

posted in: Kurser och konferenser

Efterbehandling av förorenade områden sker i allt större omfattning. Det finns omfattande vägledning och verktyg för hur riskbedömning av ett förorenat objekt ska göras, men för nästa steg, riskvärdering och val av åtgärdsmetod, är metodik och hjälpmedel inte lika välutvecklade.

Statens geotekniska institut har tagit fram ett beslutsstödsverktyg, kallat SAMLA, för val av åtgärder vid förorenade områden. I verktyget tas stor hänsyn till hållbarhetsperspektivet t ex  miljö, hälsa, resurser, ekonomi och sociala aspekter. Vid tillämpning av verktyget involveras problemägare, tillsynsmyndigheter, konsulter, entreprenörer och andra som berörs av åtgärden.

Kursen vänder sig till alla som utför, granskar eller på annat sätt berörs av riskvärderingar för förorenade områden.

Kursledare:   Märta Ländell och Pär-Erik Back, SGI

Tid:                23 april 2015, kl 09:00-16:00

Plats:             Clarion Hotel Grand, Östersund

Kostnad:       3 000 kr exkl moms

Anmälan görs på SGI:s webbplats senast 26 mars 2015.

Läs mer i kursinbjudan!

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum, med hela kursavgiften. Överlåt platsen till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag.