Förorenad mark, en gigantisk utmaning. – Hur går vi vidare? – 1 Juli, Seminarium i Almedalen

posted in: Kurser och konferenser

När: tisdag 1 juli kl 09:30 – 10:30 Var: S:t Hansgatan/Trappgatan, Industriområdet

Dagens system för att ta hand om historiska föroreningar leder till mindre investeringar och färre arbetstillfällen i Sverige. Samtidigt misslyckas vi med att åtgärda miljöproblem på ett effektivt sätt.

– Hur gör vi förorenade industriområden attraktiva igen och skyddar exploatering av jungfrulig mark?
– Hur stimulerar vi mer effektiva och innovativa åtgärder?
– Hur säkrar vi att anvariga myndighet har den erfarenhet och kompetens som behövs för en uthållig hantering av förorenad mark?

Inledning Maria Sandqvist, Teknikföretagen.
Moderator Mikael Möller, IKEM

Bakgrund och problemområden
Lena Westerholm, hållberhetschef ABB Birger Hjörleifsson (MP), ordf i Miljöskyddsnämnden Sundsvalls kn
Maria Ågren, Generaldirektör Naturvårdsverket

Debatt
Vid debatten deltar även Helena Leander (MP), jordbruks- och miljöutskottet Christer Akej (M), jordbruks- och miljöutskottet