Certifiering av miljöprovtagare Specialiseringskurs jord och grundvatten – SGF-kurs

posted in: Kurser och konferenser

Från och med 2015 kommer krav att ställas på certifierad provtagning eller motsvarande vid undersökningar av föroreningar i jord, grundvatten, ytvatten och sediment finansierade med statliga bidragsmedel. Detta anges i Naturvårdsverkets senaste utgåva av ”Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering”

Vi går igenom allt från utformande av provtagningspunkter till provtagningskvalitet, arbetsmiljö etc.

Kursmål: Vi utbildar i syfte att fler kollegor skall bli certifierade miljöprovtagare.
Godkänd allmän och godkänd specialiseringskurs är ett krav för att bli certifierad respektive provtagningsmedier.En oberoende organisation utfärdar certifikatet enligt fastställda regler i Nordtests kravspecifikation samt allmänna krav på organ som certifierar personer (ISO/IES 17024). Mer information finns på www.nordicinnovation.net (klicka Nordtest/ Environment/ntenvir_008).

För att ansöka om ett individuellt certifikat krävs för varje provtagningsmedium godkända prov från en teoretisk allmän kurs samt från en teoretisk och praktisk specialkurs. Därefter finns krav på dokumentation och årlig rapportering av fältarbete för att upprätthålla certifieringen.

Läs mer på SGF:s hemsida!