Miljötekniska Markundersökningar – SGF-kurs Stockholm 23-26 september 2014

posted in: Kurser och konferenser

Under kursen presenteras riktlinjer för hur miljötekniska markundersökningar bör planeras, utföras, dokumenteras och utvärderas. Undersökningsmetoder beskrivs och demonstreras i fält. Kursen ska också ge baskunskaper om riskbedömning och riskvärdering. I kursen belyses även arbetsskydd ansvarsfrågor,och arbetsmiljöfrågor.

Kursen omfattar föreläsningar och grupparbeten, där deltagarna själva får lösa praktiska problem. En av dagarna hålls en fältdemonstration av utrustning för provtagning.

Läs mer här!