Kurs för miljöprovtagare med möjlighet till Certifiering (allmän grundkurs) den 11-12 juni 2014 i Stockholm

posted in: Kurser och konferenser

Kursen vänder sig först och främst till personer som utför provtagning i fält och som avser att certifiera sig enligt Nordtests standard. Det finns dock inget krav på att kursdeltagare måste certifiera sig efter genomgången kurs. Kurserna är en del i certifieringsprocessen men det finns även andra krav som behöver uppfyllas för provatagaren skall bli certifierad, bl.a. att det företag eller den organisation där provtagaren är anställd har ett kvalitetssystem som uppfyller Nordtests krav.

För vidare information och anmälan se www. sgf.net