Inbjudan till workshop om Hållbar Sanering – Vad innebär det?

posted in: Kurser och konferenser

Den här inbjudan går till Dig som erfaren specialist inom förorenade områden.

Hållbar sanering är ett begrepp som de flesta inom efterbehandlingsbranschen känner sig välbekanta med sedan Naturvårdsverkets kunskapsprogram. Men vad innebär ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet vid hanteringen av förorenade områden?

Vi vill bjuda in Dig till denna workshop för att diskutera vad hållbarhet inom sanering av förorenade områden egentligen innebär. Hållbarhet är ett lite oklart begrepp som många använder, men ofta utan en tydlig definition. Vad menar vi egentligen med hållbarhet? Gör vi hållbara saneringar idag? Hur ska vi kunna utvärdera hållbarheten i saneringar på ett sätt som blir både begripligt och som faktiskt leder till att våra saneringar verkligen blir hållbara? Vilka åtgärdstekniker ska vi använda?

I vår forskning arbetar vi intensivt med att utveckla metoder för hållbarhetsbedömningar av saneringsprojekt, dels kopplat till byggprocessen, dels mera allmänt. För att forskningen ska bli praktiskt användbar och komma samhället till nytta behöver vi veta hur Ni som dagligen arbetar med förorenade områden ser på hållbarhetsbegreppet, hur man ska utvärdera hållbarhet och vad som krävs för att hållbarhetsbedömningar ska få en praktisk tillämpning.

Till workshopen bjuder vi in representanter från myndigheter, konsulter, problemägare och statliga verk med övergripande ansvar för förorenade områden. Vid workshopen så kommer Du att få möjlighet att beskriva hur Du ser på hållbarhet och hur vi kan uppnå mera hållbara saneringar. Du kommer också att delta i intressanta diskussioner om hur personer med andra roller i samhället ser på dessa frågor. Både under workshopen och efteråt kommer vi att utvärdera resultaten från diskussionerna och återkoppla till Er som deltar.

Vi hoppas att Du vill medverka och påverka hur hållbarhetsfrågorna hanteras i sanering av förorenade områden. Om Du inte själv har möjlighet att komma så uppskattar vi om Du vill fråga någon eller några av Dina medarbetare.

Bästa hälsningar,

Lars Rosén och Jenny Norrman, FRIST kompetenscentrum

Hela inbjudan finner du här!