Miljøringen temamöte – Grunnforurensning – spredning, utlekking og opprydding.

posted in: Kurser och konferenser

Vi har den glede å invitere dere til temamøte 2. november hos Klif i Oslo!

 Tema denne gang er Grunnforurensning – spredning, utlekking og opprydding.

 Som vanlig har vi Klif med på laget som gir oss siste nytt om forurenset grunn blant annet om status for ny spredningsveileder, nye grenseverdier for Sb og TBT og nye tilstandsklasser. De vil også snakke om krav til utlekkingstester og problemstillinger rundt alunskifer. Stikkord for øvrig er ulike avfallsfraksjoner og samkjøring av regelverk, PFOS, antimonforurensning, forurenset betong og mining på deponi. Til å belyse dette har vi med oss Naturvernforbundet, en svensk professor fra Linnéuniversitetet, NGI og forskjellige avfallsaktører.

Vi lover dere en interessant dag – og ikke minst en hyggelige atmosfære sammen med mennesker som jobber innen samme fagfelt som deg selv!

Vi får også gode tilbakemeldinger på å ha et sosialt møtepunkt i tillegg til det faglige. Denne gangen gjør vi det så enkelt som å gå ut å spise sammen etter temamøtet. Samme plass som så ofte før –  Olympen/Lompa.

Programmet ligger vedlagt. Frist for påmelding til temamøtet er 26. oktober, så det er ingen grunn til å utsette. Alle er hjertelig velkommen!

PS. Vi oppfordrer studenter til å melde seg på. Se egen studentrabatt.

PS. Vanligvis går temamøtet i november over to dager. Vi er midt i en hektisk planlegging av en større nordisk konferanse i Oslo til neste høst – Nordrocs 2012. Derfor er temamøtet i november redusert til en dag – kun for denne gangen.

Länk till miljøringen!