20-23 september – Miljötekniska markundersökningar

posted in: Kurser och konferenser

SGF:s Miljögeoteknikkommitté inbjuder återigen till kursen Miljötekniska markundersökningar.

Syftet med kursen är att deltagarna efter genomgången kurs skall:

  • kunna ansvara för genomförande av miljötekniska
    markundersökningar med rätt kvalitet
  • ha baskunskaper om gällande lagar och förordningar
  • kunna vidmakthålla hälsa och säkerhet såväl för egen
    som för entreprenörers personal samt andra berörda

Kursen vänder sig till handläggare och projektörer på konsultföretag, personal på entreprenadföretag, handläggare på tillsynsmyndigheter samt beställare av miljötekniska markundersökningar.

Datum och plats: 20-23 september 2011, Bålsta

Sista anmälningsdag: 8 augusti 2011

Anmäl dig på SGI:s hemsida

Läs hela inbjudan: länk