Enbart våra medlemmar har tillgång till styrelseprotokoll. Kontakta info@renaremark.se för mer info.

2019

Årsmötesprotokoll 190220
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019

2018

Årsmötesprotokoll 190201
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018

2017
Årsmötesprotokoll 170221
Bilaga 1 Deltagarförteckning
Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2016
Bilaga 3 Verksamhetsplan 2017

2014
Mötesprotokoll 141125
Årsmötesprotokoll 140218