Rutiner för Renare Mark inklusive beskrivning av personuppgiftshantering — komplement till stadgarna Reviderat 2020-09-09