Styrelsen 2019
Emma Platesjö, Wescon Miljökonsult AB, Västerås (ordförande)
Hanna Hatschek, ALS Scandinavia AB, Stockholm
Alexandra Bercoff, Exploateringskontoret Stockholm stad, Stockholm
Pernilla Ljunggren, Ragnsells AB Högbytorp, Stockholm
Marit Jobs, Länsstyrelsen Dalarna, Falun

 

Nätverket Renare Mark tackar avgående styrelsemedlemmar:
Ida Lindén – Länsstyrelsen Uppsala, Johan Fahlström – Ragn-Sells

Styrelseprotokoll

Region Mälardalen anordnar seminarier och studiebesök på olika orter i Mälarområdet. Om du har förslag på en aktivitet, kan vara alltifrån afterwork till studiebesök eller tema för ett seminarium så hör av dig till styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete själv så anmäl gärna detta till någon i styrelsen. Regionens evenemang hittar du under menyn ”EVENEMANG” och Regionala Evenemang”