Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Vårmötet 2012, 28-29 mars i Göteborg

2012-03-28 - 2012-03-29


 Vårmötet 2012 har nu gått av stapeln och lockade 422 deltagagare och 36 utställande företag! Vi har sammanställt alla presentationerna nedan i pdf format och det finns även en länk till abstracten och programmet.

Bildspel
Program
Abstract
Dokument från Årsmötet

Presentationer:

A – Inledning

Den nya Havs- och vattenmyndighetens perspektiv – Björn Risinger, GD HAV
Presentationer från NV, SGU, SGI och länsstyrelsernas nationella samordnare
Bidragsfinansierade projekt i perspektiv – Kristina Sjödin, Naturvårdsverket
Ombyggnation av gamla posthuset till dagens Hotel Post – Kristina Hargelius, Ramböll

B – Samhällsplanering – Sal 1

Miljöriskområden, nu är det dags! – Sofie Hermansson, SGI och Henrik Svensson, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Åtgärd av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde – Martin Bergvall, Tyréns
Exploatering och nybyggnation på gammal industrimark i stadsnära miljö – Jessica Paulin, JM AB
Kartläggning av markföroreningar i Centrala Älvstaden – Ingela Forssman, Sweco Environment och Bo Aronsson, projektledare för Centrala Älvstaden

C – Humantox/ekotox/markfunktioner – Sal 2

Sessionsmoderator: Anja Enell

 Ftalater och besläktade ämnen i luften i normala och förorenade byggnader – Jan-Olof Levin, Umeå Universitet
Markfunktioner – Hur kan vi bedöma effekter på markens funktioner från en sanering? -Yevheniya Volchko, Chalmers
Toxikologisk karakterisering av avfall enligt H14-kriteriet – Rune Berglind, FOI
Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? – Anja Enell, SGI

Presentation av bästa examensarbete 2011 – Sal 1

Validation of a two-phase bioassay for risk assesmenst of contaminated soils – Mariella Siña

D – Internationell utblick – Sal 1

London 2012 Olympic Park – Enabling Works: Sustainable & Cost Effective Remediation – Dr. Jan Hellings, Partner Newsfields
SuRF-UK: sustainable decision-making för remediation in the UK – Dr. Brian Bone, Bone Environmental Consultant Ltd. och SuRF-UK

E – Bidragsfinansierade projekt – Sal 1

Bohusvarv – schaktsanering, inte lika enkelt som du tror – Per Samuelsson, COWI, Johan Magnusson, NCC Teknik och Karin Blechingberg, Ale kommun
Sanering av Oskarshamns hamnbassäng – hur har nytto-aspekten använts i planeringen?–  Kaj Nilsson, Oskarshamns kommun
Beckholmen, tuff sanering i nationalstadsparken – Christer Egelstig, Sweco Environment
Nu har saneringen av Alingsås gasverk avslutats. Vilken nytta har man haft av alla utredningar och vilken nytta har saneringen fått? – Anders Bank, Structor Miljö Göteborg AB, Maria Aronsson, Borås Stad

F – Kostnadsnytta och kostnadseffektivitet Sal 2

Sessionsmoderator: Helena Fürst –

 Hur använder man multi-kriterieanalys för utvärdering av efterbehandlingsåtgärders hållbarhet? – Per Erik Back, Lars Rosén, Chalmers
Hur gör man kostnads-nyttoanalys av efterbehandlingsalternativ – metodik och exempel – Lars Rosén, Chalmers
Hållbar sanering – vad är relevant att mäta/bedöma i den sociala dimensionen? – Jenny Norrman, Chalmers
Samhällsekonomiska slutsatser av en kommuns arbete med förorenade områden – Tore Söderqvist, Enveco Miljöekonomi AB och Helena Fürst, Helena Fürst Miljökonsult AB

G – Internationell utblick (forts.) – Sal 2

Sessionsmoderator: Bertil Grundfelt

Sanering av förorenade sediment i Norge – vad har vi lärt på 20 år? – Jens Laugesen, Det Norske Veritas
BECOSI – ett EU-projekt om förorenade områden, med myndighetsperspektiv – Elisabeth Omsäter, Länsstyrelsen Östergötland och Fredrik Lundgren WSP Environmental
Hållbar efterbehandling – NICOLE – Bertil Grundfelt, Kemakta Konsult

H – Effektiva åtgärdsmetoder – Sal 1

Case Study Reerslev Site, DK – SVE system, P&T treatment and In-Situ Thermal Remediation by ISTD. – Jesper Holm, Krüger
Kompletterande åtgärder med hjälp av syreavgivande medel vid restförorening – Kristin Forsberg, RGS 90
Reduktiv deklorering – Ett projektexempel, steg för steg – Maria Sundesten, Golder Associates

I – Juridik – Sal 1
Update från Bryssel – det senaste inom förorenad mark – Mårten Tagaeus och Therese Strömshed, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Rättspraxis rörande jämkning av efterbehandlingsansvar och exploatörens ansvar – Maria Paijkull, Advokatfirman Vinge
Albano 32 – Regresstalan om ersättning för efterbehandlingskostnader jämlikt 10 kap, 2 och 6 §§ Miljöbalken – Anders Linnerborg, Setterwalls Advokatbyrå och Jon Warnhag, Demikon
Fastighetstransaktioner – avtalsreglering av ansvar för förorening – Christina Rydell Ahlström och Katrin Troedsson, MAQS Advokatbyrå
EDD-processen fungerar – erfarenheter och exempel – Karolina Flemström och Annika Lindblad-Påsse, Golder Associates

Klicka här för att komma till gamla anmälningssidan!

Detaljer

Start:
2012-03-28
Slutar:
2012-03-29
Evenemang Kategori: